• Tijdelijke toegangswegen


  • Werkplatformen voor montagewerken of opstelling van mobiele kranen


  • Tijdelijke opvulling van grachten of greppels (combinatie van houten schotten, rijplaten en buizen)


  • Bescherming van verharding of delicate oppervlakken


  • Afstempeling van hoogwerkers of mobiele kranen


  • Tijdelijke parkings