Adecon heeft meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van bodem- en grondwatersaneringen. We beschikken over tal van eigen mobiele saneringsinstallaties.

Sectoren

      •   Tankstations (o.a. Bofas)
      •   Bedrijfsterreinen uit de petrochemische sector
      •   Voormalige droogkuis sites

Techniek

De meest gangbare techniek om een bodemverontreiniging aan te pakken is het ontgraven van de verontreinigde grond en de afvoer voor ex-situ verwerking. Op plaatsen waar het niet mogelijk is om de grond te ontgraven omwille van gebouwen, stabiliteit of beperkte ruimte, wordt de sanering ter plaatse (=in-situ) uitgevoerd. Hierbij wordt zowel de bodem als het grondwater gereinigd met behulp van bovengronds opgestelde installaties.

Expertise

We zijn gespecialiseerd in in-situ saneringen. Elke sanering is maatwerk met als doel de sanering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd. De zuiveringsinstallaties zijn eigen ontwerpen. Volgende technieken behoren o.a. tot de mogelijkheden:

      •   Grondwateronttrekking (pump and treat)
      •   Bodemluchtextractie
      •   Hoogvacuümonttrekking
      •   Drijflaagrecuperatie
      •   Persluchtinjectie (sparging)
      •   Pilootproeven
      •   Biobedden

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Het leveren van kwaliteit en het nastreven van maximale veiligheid, met aandacht voor het welzijn en het milieu zijn onze belangrijkste doelstellingen. 

We zijn VCA** gecertificeerd en hebben:
      •   een Achilles zorgsysteem certificaat voor standaardwerken en complexe in-situ saneringen in Vlaanderen
      •   een registratie als bodemsaneringsaannemer door Leefmilieu Brussel - BIM 

www.adecon.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.